Brødkrumme Brødkrumme

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Årsag

Der er flere teorier om, hvorfor nogle mennesker oplever symptomer, når de udsættes for dufte og andre kemiske stoffer. Ingen er dokumenteret godt nok til, at man kan sige, at man kender årsagen.

 

Der er flere teorier om, hvorfor nogle mennesker oplever symptomer, når de udsættes for dufte og andre kemiske stoffer. Ingen er dokumenteret godt nok til, at man kan sige, at man kender årsagen.

Forskellige videnskabelige studier har bl.a. peget på, at duft- og kemikalieoverfølsomhed kunne hænge sammen med:

  • Nervesystemets respons på kemiske stoffer, fx et abnormt respons på sansemæssige stimuli
  • Følelses- eller tankemæssige faktorer fx angst eller erindring om tidligere ubehagelige oplevelser med dufte
  • Stress
  • Immunforsvarets respons på udsættelse for kemiske stoffer
  • Genetiske faktorer


Det er sandsynligt, at duft - og kemikalieoverfølsomhed skyldes et samspil mellem både biologiske, psykologiske og sociale faktorer og at flere af ovenstående faktorer dermed kan have en betydning.

Hvad oplever duft- og kemikalieoverfølsomme selv?

Forskellige forhold er sat i forbindelse med udvikling af duft- og kemikalieoverfølsomhed (MCS):

Nogle personer med duft- og kemikalieoverfølsomhed rapporterer, at deres symptomer er startet, efter de har været udsat for pludselige høje doser kemiske stoffer efter udslip eller ulykker med opløsningsmidler eller pesticider.

Andre beskriver, at symptomerne er opstået, efter de har været udsat for længerevarende lave doser af kemiske stoffer, fx i lokaler med afgasning af kemiske stoffer, i bygninger med indeklimaproblemer, eller som er blevet uhensigtsmæssigt behandlet fx ved indendørs brug af svampemidlet Rentolin®.

Faktorer som infektioner, stress, psykiske og fysiske traumer, samt personlighedsmæssige forhold kan også have betydning for, at nogle mennesker udvikler duft- og kemikalieoverfølsomhed.

For mange med svær duft- og kemikalieoverfølsomhed har symptomerne dog udviklet sig gradvist, og det er ikke muligt at pege på én særlig udløsende faktor.

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

KEMILEX-APP

Find dine produkter og læs om indholdsstofferne

Download til din iPhone

Download til din Android-telefon

Webindholdsvisning Webindholdsvisning