Navigation Navigation

Brødkrumme Brødkrumme

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Behandling

På nuværende tidspunkt findes der ikke en behandling med veldokumenteret effekt på duft- og kemikalieoverfølsomhed (MCS). Det er derfor kun i et begrænset omfang muligt at vejlede om, hvordan mennesker med symptomer på duft- og kemikalieoverfølsomhed bedst forholder sig til mødet med dagligdagens dufte og kemiske stoffer.

Individuelle løsninger

En undersøgelse fra det tidligere videncenter har vist, at de fleste praktiserende læger råder deres patienter til at undgå de stoffer, der giver symptomer. De fleste duft- og kemikalieoverfølsomme søger ofte også selv at undgå de produkter eller stoffer, de oplever, fremkalder symptomer fx ved at indrette deres nære omgivelser så duftfrit som muligt og opholde sig meget i frisk luft.

Hvordan tilstanden bedst håndteres, er individuelt, og da symptomerne kan udløses af mange forskellige stoffer, kan det tage lang tid at finde ud af, hvad der virker bedst for den enkelte.
 
Manglen på viden om årsagerne til duft - og kemikalieoverfølsomhed og behandlingsmuligheder har bl.a. medført, at et canadisk behandlingscenter, The Nova Scotia Environmental Health Centre, har valgt at arbejde med tværfaglig behandling og individuelt tilpassede forløb. Her kan du læse mere om Centrets metoder

At leve med duft- og kemikalieoverfølsomhed

Erfaringerne fra andre kroniske sygdomme viser, at sygdom let kan komme til at fylde meget i tilværelsen og hos nogle udløse en depression.  

En alvorlig konsekvens af duft- og kemikalieoverfølsomhed kan være social isolation eller problemer med at finde en egnet arbejdsplads. Det er en følge af duft- og kemikalieoverfølsommes behov for at undgå de dufte og andre kemiske stoffer, der kan udløse symptomer.
 
Nogle duft- og kemikalieoverfølsomme fortæller, at de har gavn af psykologsamtaler og andre terapiformer i forhold til at leve med duft- og kemikalieoverfølsomheden.

Det kan også være en god idé at søge kontakt med andre personer, der har duft- og kemikalieoverfølsomhed tæt inde på livet.

Brug af masker og luftrensere

Mange dufte - og kemikalieoverfølsomme beskriver, at det hjælper at bruge en maske i situationer, hvor de har svært ved at undgå de dufte og andre kemiske stoffer, der kan udløse symptomer. Det kan fx være i forbindelse med indkøb, sociale begivenheder og lægebesøg. Masker kan enten være kulfiltermasker eller stofmasker. Kulfiltermaskerne filtrerer bl.a. opløsningsmidler, tobaksrøg, parfume, lugte fra maling, tryksværte og rengøringsmidler fra luften.
 
Nogle duft - og kemikalieoverfølsomme fortæller også, at de har gavn af luftrensere i hjemmet.  
 
Der findes endnu ingen videnskabelige undersøgelser af maskers effekt på symptomerne.

Forebyggelse

På grund af den manglende viden om årsagerne til duft- og kemikalieoverfølsomhed, risikogrupper, og hvilke faktorer i miljøet der eventuelt har betydning for udvikling af tilstanden, er det ikke muligt målrettet at forebygge duft- og kemikalieoverfølsomhed.

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

KEMILEX-APP

Find dine produkter og læs om indholdsstofferne

Download til din iPhone

Download til din Android-telefon

Webindholdsvisning Webindholdsvisning