Brødkrumme Brødkrumme

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Det centrale nervesystem

Det overordnede formål var at undersøge, hvilke sygdomsmekanismer i det centrale nervesystem, der kunne ligge bag duft- og kemikalieoverfølsomhed (MCS).

Ændringer i smertereaktion (2007)

Videncentret gennemførte i 2007 en række studier af følsomheden i hud og luftveje hos 16 patienter med duft- og kemikalieoverfølsomhed, 15 patienter med slimhindesymptomer samt 29 raske forsøgspersoner.

Studierne havde til formål at undersøge om patienter med duft- og kemikalieoverfølsomhed var mere følsomme i hud og luftveje end raske forsøgspersoner ved stimulering med det stærkt irriterende, duftfrie stof, capsaicin. Capsaicin findes som det stærkt brændende stof i chili.

Ved indånding af capsaisin viste undersøgelsen, at kun forsøgspersoner med symptomer fra de nedre luftveje, havde en lavere hostetærskel – dvs. hostede før de øvrige forsøgsdeltagere. En test baseret på indånding af capsaisin er derfor ikke umiddelbart egnet til at afgøre om en person har duft- og kemikalieoverfølsomhed eller ej. Resultatet var uafhængigt af astma og rygning.

Ved indsprøjtning af capsaicin i huden blev rødme, smerteintensitet, smerteareal samt smertefølsomhed målt. Forsøget viste en øget reaktion i huden (sekundær hygeralgesi) hos patienter med duft- og kemikalieoverfølsomhed, hvilket kan pege på en forstyrrelse i smerteopfattelsen.

Der er publiceret tre artikler på grundlag af undersøgelserne:
Holst H, Arendt-Nielsen L, Mosbech H, Vesterhauge S, Elberling J The capsaicin cough reflex in patients with symptoms elicited by odorous chemicals. International Journal of Hygiene and Environmental Health.2010;213(1):66-71.
 
Holst H, Arendt-Nielsen L, Mosbech H, Elberling J. Increased capsaicin-induced secondary hyperalgesia in patients with multiple chemical sensitivity. Clinical Journal of Pain.2011;27(2):156-62.

Holst H, Arendt-Nielsen L, Mosbech H, Serup J, Elberling J. Capsaicin-induced neurogenic inflammation in the skin in patients with symptoms induced by odorous chemicals. Skin research and technology.2011;17(1):82-90.

 

Nye smerteundersøgelser (2010-)

Der er igangsat et nyt ph.d. studie, som har til formål at undersøge mulige forandringer i smerteopfattelsen hos personer med duft og kemikalieoverfølsomhed.
 
Studierne vil blive gennemført som klinisk eksperimentelle studier med både patienter med duft- og kemikalieoverfølsomhed og raske kontrolpersoner ved anvendelse af metoder, som benyttes ved smerteforskning.
 
Ph.d.-studiet giver mulighed for at identificere mulige diagnostiske markører for duft- og kemikalieoverfølsomhed.
 
Følgende artikel er publiceret på grundlag af studiet:
Tran MT, Arendt-Nielsen L, Kupers R, Elberling J. Multiple chemical sensitivity: On the scent of central sensitization. International Journal of Hygiene and Environmental Health. 2012.

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

KEMILEX-APP

Find dine produkter og læs om indholdsstofferne

Download til din iPhone

Download til din Android-telefon

Webindholdsvisning Webindholdsvisning