Web Content Display Web Content Display

Vores arbejde med pollen

Et af Astma-Allergi Danmarks kerneområder er måling af luftens indhold af pollen og svampesporer.

Et af Astma-Allergi Danmarks kerneområder er måling af luftens indhold af pollen og svampesporer. Vores arbejde resulterer bl.a. i formidling af Dagens Pollental og den forventede mængde pollen i luften det kommende døgn: Dagens Pollenvarsling.

Den service arbejder vi konstant på at udbygge og videreudvikle. Derfor arbejder vi konstant med at fremme forskningen og selv få finansieret nye initiativer inden for pollenområdet.

Forskning: pollen i Århus

I 2009 og 2010 blev tre pollenfælder opsat i det århusianske område sørge for at måle pollen i den jyske hovedstad. Målingerne vil et forskerhold sammenholde med en lang række statistiske data om div. pollenkilder i og omkring Århus.

Samtidig vil man undersøge, hvordan mængden af pollen hænger sammen med de symptomer, som pollenallergikere oplever. Alt sammen skal det munde ud i bedre værktøjer til at måle og forudsige pollenmængden, så du bedre kan planlægge din dag og din medicinering i pollensæsonen – både i Århus og i resten af landet.

Bag projektet står Astma-Allergi Danmark, Danmarks Miljøundersøgelser samt Miljø- og Arbejdsmedicin ved Aarhus Universitet. Projektet er finansieret af Aarhus Universitets Forskningsfond.

Tidligere projekt inden for pollenområdet

Birkepollen 2007

Sammen med DMI og DMU gennemførte Astma-Allergi Danmark i 2007 et pilotforsøg, hvor vi forsøgte at kortlægge pollenbelastningen af København i birkesæsonen. 
Vi satte fire ekstra pollenfælder op på hhv. Trekroner Fortet, Drogten Fyr, Ferring i Ørestaden og Højbakkegård i Tåstrup til måling af birkepollen i april og maj. Sammen med fælden på DMI gav det fem målestationer.

Målet var at finde ud af, i hvor høj grad byen i sig selv, er en kilde til birkepollen samt variationen geografisk i forhold til pollenkilder og meteorologi.

 

Hovedkonklusioner

  • 2007 var et år med relativt få pollen
  • Det totale målte antal pollen i sæsonen varierer ca. en faktor 2 mellem stationerne
  • Der er stor korrelation på døgntallet mellem de landbaserede stationer
  • Der blev målt flest pollen ved DMI og mindst på fyret ved Drogden
  • Måleserierne kan analyseres ved trajektorieanalyse. De nuværende analyser tyder på både lokale kilder og regionale kilder. De regionale kilder var i 2007 højst sandsynligt Polen/Tyskland tidligt i sæsonen og Sverige sent i sæsonen.
    Analyserne er endnu ikke helt færdige. Vi vurderer, at når dataene og de tilhørende analyser er færdige, så vil de kunne bruges i en fælles publikation til tidsskriftet Aerobiologia.

Læs mere om vores arbejde med pollen, hvad pollen er, og hvordan du kan bruge Dagens Pollental, hvis du har allergi.