Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Hvad kan arbejdspladsen gøre

På arbejdspladsen kan hensyn i nogle tilfælde være afgørende for, om kollegaen med duft- og kemikalieoverfølsomhed kan fungere socialt og - i yderste konsekvens - beholde sit arbejde.

Hensynene er individuelle, fordi personer med duft- og kemikalieoverfølsomhed oplever forskellige forløb. Fx bliver de samme symptomer ikke altid bliver udløst af de samme dufte og kemiske stoffer, ligesom de samme dufte og kemiske stoffer kan udløse forskellige symptomer hos forskellige personer.

Mange duft- og kemikalieoverfølsomme oplever også, at de i nogle perioder er mere sårbare over for påvirkninger end i andre.

Det betyder, at nogle duft- og kemikalieoverfølsomme kan fungere i et arbejdsmiljø, som andre duft- og kemikalieoverfølsomme ikke kan klare.  

Ofte finder man de bedste løsninger i de tilfælde, hvor arbejdspladsen og kollegerne indgår i en åben dialog med - og lytter til - den duft- og kemikalieoverfølsomme medarbejder.

Idéer til hvad man som arbejdsplads og kolleger kan overveje:

  • Udskiftning af rengøringsmidler, håndsæbe, vaskepulver mv. til parfumefri produkter.
  • Ændring af arbejdsgange så den duft- og kemikalieoverfølsomme så lidt som muligt bliver udsat for de stoffer, han/hun oplever, giver symptomer, eller bliver udsat i mindre omfang.
  • Flytte kopimaskine, printere o.l. ind i lukkede rum med udsugning.
  • Tilbyde den duft- og kemikalieoverfølsomme at få enmandskontor, at dele kontor med færre kolleger, eller en arbejdsplads ved et vindue, der gerne må stå åbent.
  • Sørge for tilstrækkelig udluftning og ventilation og mulighed for pauser i det fri.
  • Overveje at indføre en duftpolitik, der fx kan omfatte begrænsning af brug af parfumerede produkter og kraftigt duftende blomster.
  • Tage den duft- og kemikalieoverfølsomme med på råd ved indkøb af fx nye møbler og ny gulvbelægning.
  • Omfordeling af de arbejdsopgaver, der opleves som særligt belastende for personen med duft- og kemikalieoverfølsomhed.
  • En hjemmearbejdsplads kan være løsningen for nogle. Men man skal være opmærksom på, at printere, kopimaskiner mv. kan skabe problemer for duft- og kemikalieoverfølsomme i hjemmet.

Svært alligevel

Nogle af de duft- og kemikalieoverfølsomme, fortæller, at de oplever at reagere på flere og flere stoffer med årene. Det betyder også, at selvom man som arbejdsplads gør en stor indsats, så kan der være tale om så vidtgående hensyn, at det kan være svært at leve op til.

Webindholdsvisning Webindholdsvisning