Brødkrumme Brødkrumme

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Hyppighed

Den første og hidtil eneste danske undersøgelse af forekomsten af duft – og kemikalieoverfølsomhed blev gennemført i 2006 blandt 6.000 tilfældigt udvalgte borgere fra Storkøbenhavn i alderen 18 til 69 år.

Undersøgelsen viste at:

  • 45 % oplevede ubehag relateret til en eller flere af 11 almindeligt forekommende dufte eller andre kemiske stoffer. Det var mest almindeligt at reagere på andre menneskers brug af parfume, aftershave og deodorant, udstødningsgas, rengøringsmidler og friske tryksager.
  • 27 % oplevede sygdomslignende reaktioner. Hyppigst hovedpine og irritation i luftvejene.
  • 19 % svarede, at reaktionerne havde en indvirkning på dagligdagen og ofte i form af undgåelse af særlige personlige plejeprodukter eller rengøringsmidler.
  • 3,3 % angav sociale og/eller erhvervsrelaterede problemer pga. deres reaktioner over for almindeligt forekommende dufte og andre kemiske stoffer.
  • 0,5 % angav både sociale og erhvervsrelaterede problemer.
  • De 0,5 procent svarer på landsplan til omkring 17.000 voksne danskere i alderen 18-69 år – eller en ud af 200.  Dette tal bruges normalt, når man skal anslå, hvor mange danskere der har duft- og kemikalieoverfølsomhed.

Duft- og kemikalieoverfølsomhed forekommer hyppigere blandt kvinder end blandt mænd.
 
Resultaterne fra den danske undersøgelse lægger sig op ad tal fra befolkningsundersøgelser i Sverige, USA, Canada, Australien og Tyskland, hvor forekomsten af duft- og kemikalieoverfølsomhed også har været undersøgt med spørgeskemaundersøgelser.

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

KEMILEX-APP

Find dine produkter og læs om indholdsstofferne

Download til din iPhone

Download til din Android-telefon

Webindholdsvisning Webindholdsvisning