Brødkrumme Brødkrumme

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Lignende tilstande

Flere videnskabelige undersøgelser peger på, at symptomerne på duft- og kemikalieoverfølsomhed har et vist overlap med symptomerne på en række andre, og i medicinsk forstand, uafklarede tilstande.

Her i blandt er nævnt:

  • Kronisk træthedssyndrom
  • Fibromyalgi
  • Sick building syndrome/ indeklimasyge
  • Golfkrigssyndrom
  • El-overfølsomhed

Myalgisk Encephalomyelitis / Kronisk Træthedssyndrom

Kronisk træthedssyndrom betragtes som en neurologisk lidelse, hvor hovedsymptomet er en langvarig udmattelse. Der ses også symptomer som influenzalignende ubehag, muskel- og ledsmerter, hovedpine, svimmelhed og hukommelsesbesvær. Søvn hjælper ikke. Sygdommen er associeret med infektioner og rammer flere kvinder end mænd.

Kilde: Devanur, Kerr, J.Clin Virol 2006, 37:139-150

Fibromyalgi

Fibromyalgi er karakteriseret ved kroniske generaliserede smerter, nedsat udholdenhed og arbejdsevne og træthed, som kan være invaliderende i forskellig grad. Sygdommen, der hovedsagligt rammer kvinder, er længe blevet opfattet som en muskelsygdom, men baggrunden for tilstanden er formentligt en blanding af genetiske, hormonelle, miljømæssige og adfærdsmæssige faktorer. Sygdommen rammer flere kvinder end mænd.
Nyere undersøgelser peger i retning af, at sygdommen også involverer centralnervesystemet.

Kilde: Bartels, EM, Ugeskrift for Læger 2009, 171:3588-3591/Lægens Bord (DR)

Sick Building Syndrome / Indeklimasyge

også kaldet 'unspecific building related syndrome'

Sick building syndrome dækker over en lang række tilstande med forskellige sygdomsdefinitioner. Ifølge WHO er hovedsymptomerne ved sick building syndrome fra slimhinder og centralnervesystemet med eller uden relation til lugte. Ved sick building syndrome er det typisk sådan, at mange klager over gener fra samme bygning, mens det ved duft- og kemikalieoverfølsomhed drejer sig typisk om enkelte tilfælde.

I tilfælde af sick building syndrome føler de syge - i modsætning til ved duft- og kemikalieoverfølsomhed - ingen gener, efter at de har forladt pågældende bygning. Der er nogle personer med indeklimasyge, der har udviklet duft- og kemikalieoverfølsomhed på et senere tidspunkt.

Kilde: Miljøstyrelsen, Miljøprojekt Nr. 741, 2002

Golfkrigssyndrom

Golfkrigssyndromet er karakteriseret af en række vedvarende symptomer herunder smerter, træthed, hovedpine, fordøjelsesproblemer og udslæt hos soldater, som var udsendt til Kuwait under Golfkrigen i 1990-1991.
 
Mange af dem har mødt stor skepsis, når de søgte læge pga. deres diffuse symptomer, men i 2008 slog en rapport fra "The Research Advisory Committee on Gulf War Veterans' Illnesses" fast, at Golfkrigssyndromet eksisterede og er anderledes end eksempelvis de psykiske eftervirkninger, som veteraner fra andre krige lider af.
 
Rapporten konstaterede også, at lidelser som fx kronisk træthedssyndrom, fibromyalgi og duft- og kemikalieoverfølsomhed (MCS), som er blevet sat i forbindelse med Golfkrigssyndromet, kun berører en mindre gruppe af veteranerne fra Golfkrigen.
 
Kilde: Gulf War Illness and the Health of Gulf War Veterans, Scientific Findings and Recommendations, Research Advisory Committee on Gulf War Veterans' Illnesses 2008

El-overfølsomhed

El-overfølsomhed eller Electromagnetic Hypersensitivity (EHS) er karakteriseret ved en række ikke-specifikke symptomer, som de ramte personer tilskriver eksponering for elektromagnetiske felter fx fra computere og mobiltelefoner. De mest almindelige symptomer er rødme, prikkende og brændende fornemmelse i huden, træthed, koncentrationsbesvær, svimmelhed, kvalme, hjertebanken og fordøjelsesproblemer.

El-overfølsomhed ligner duft- og kemikalieoverfølsomhed på den måde, at begge er karakteriseret ved en række symptomer, som ikke kan forklares af kendte toksikologiske eller fysiologiske mekanismer.
 
Begge tilstande kendes under den mere generelle term "Idiopathic Environmental Intolerance" (IEI). Betegnelsen blev besluttet på en WHO workshop i Berlin i 1996, for at undgå navne, der henviser til årsags-sammenhænge, der endnu ikke er afklarede. Workshoppen var arrangeret af The International Programme on Chemical Safety (IPCS).
 
Kilde: WHO

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

KEMILEX-APP

Find dine produkter og læs om indholdsstofferne

Download til din iPhone

Download til din Android-telefon

Webindholdsvisning Webindholdsvisning