Brødkrumme Brødkrumme

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Pårørende

Er du pårørende?

Personer med duft- og kemikalieoverfølsomhed oplever symptomer relateret til dufte og kemiske stoffer, når de færdes i det offentlige rum fx i supermarkedet, i offentlige transportmidler, i venteværelser, på hospitaler og plejehjem, i skoler og børneinstitutioner, kirker, teatre og biografer mv.
 
I mange tilfælde oplever de, at deres velbefindende afhænger af de hensyn, andre mennesker tager.

Da duft- og kemikalieoverfølsomhed (MCS) forløber individuelt, er det nemmest at spørge vedkommende, hvordan man bedst forholder sig.

Det vil ofte være muligt at vise hensyn ved at minimere eller helt undgå brugen af almindelige duft- og kemiske stoffer fra:  

  • Parfume og parfumerede cremer, shampoo mv.
  • Rygning
  • Duftende planter
  • Parfumerede vaskemidler og skyllemidler
  • Luftfriskere
  • Afdampende kemikalier, fx terpentin, maling
  • Friske tryksager
  • Sprøjtemidler
  • Spraydåser

Nogle af de duft- og kemikalieoverfølsomme fortæller, at de oplever at reagere på flere og flere stoffer med årene.  
Det betyder også, at selvom omgivelserne gør en stor indsats for at minimere eller helt undgå brugen af almindelige duft- og kemiske stoffer, så kan der være tale om så vidtgående hensyn, at det kan være svært at leve op til.

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

KEMILEX-APP

Find dine produkter og læs om indholdsstofferne

Download til din iPhone

Download til din Android-telefon

Webindholdsvisning Webindholdsvisning