Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Sociale spørgsmål

Har du spørgsmål i forbindelse med arbejde og beskæftigelse, kan du læse mere om de forskellige muligheder på det offentlige Danmarks informationsportal, Borger.dk.

borger.dk kan du bl.a. blive klogere på reglerne om:
 • Sygedagpenge og kontanthjælp
 • Fleksjob, skånejob og revalidering
 • Pension og efterløn

Jobcentret

Det er jobcentrene, der løser opgaverne inden for alt, der har med arbejdsevne at gøre. Der ligger jobcentre i alle kommuner.

Du skal kontakte dit jobcenter, hvis du vil vide mere om:

 • Sygemelding og sygedagpenge
 • Kontanthjælp
 • Jobsøgning og jobskifte
 • Ledighed
 • Revalidering
 • Fleks - eller skånejob
 • Afklaring af arbejdsevne fx i forbindelse med ansøgning om pension

Kommunen

Kommunerne har ansvaret på det sociale område. Det betyder, at det er den enkelte kommune, der har ansvaret for at træffe afgørelse om, hvorvidt en borger kan få et socialt tilbud. Kommunen har ansvar for at sikre, at der findes relevante sociale tilbud og har ansvaret for finansieringen af tilbuddene. Kommunen har også pligt til at rådgive generelt på området.

Kommunerne er således ansvarlige for alt, der har med funktionsevne at gøre, fx:

 • Hjælpemidler
 • Boligændringer
 • Rengøring i hjemmet

Webindholdsvisning Webindholdsvisning