Brødkrumme Brødkrumme

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Sociale studier

Det overordnede formål er at undersøge sociale og individuelle konsekvenser af duft- og kemikalieoverfølsomhed (MCS).

Duft- og kemikalieoverfølsomheds indvirkning på dagligdagen (2008)

Videncentret gennemførte i 2008 en fokusgruppeundersøgelse med det formål at beskrive, hvilken indvirkning duft– og kemikalieoverfølsomhed (MCS) kan have på dagligdagen. Herunder hvilke strategier duft- og kemikalieoverfølsomme bruger for at håndtere hverdagen, samt erfaringer fra møder med sundhedsvæsenet.
 
Undersøgelsen er baseret på to fokusgruppeinterview med hver seks deltagere. De to fokusgrupper bestod af seks kvinder og seks mænd i alderen 27 til 78 år. Fem var i arbejde på tidspunktet for fokusgruppeinterviewene, og syv var enten på sygedagpenge eller havde fået tildelt førtidspension.

Undersøgelsen viste, at deltagernes liv var påvirket af deres duft- og kemikalieoverfølsomhed i forhold til deres livsstil, sociale netværk og arbejdsvilkår.
 
Patienterne oplever:

  • At det er særdeles problematisk at skabe en velfungerende dagligdag pga. generende dufte i dagligdagen
  • At der er betydelige erhvervs- og adfærdsmæssige begrænsninger forbundet med lidelsen
  • En generel manglende anerkendelse af ovenstående problemer ved mødet med sundhedsvæsenet

Det illustreres bl.a. ved følgende citater fra deltagerne:

"Mine symptomer har først og fremmest betydet, at mit hjem er 100 % fri for parfumerede produkter, nummer to at jeg holder mig væk fra ting, som gør mig syg fx friske tryksager, og nummer tre at jeg holder mig væk fra mennesker og steder, som jeg ikke kan tåle lugten af".

"Jeg er klar over, at læger ikke har en specifik etiket for denne tilstand. Ikke desto mindre skulle de prøve at se forbindelsen mellem disse symptomer og et bestemt type af problemer, i stedet for at afvise dem som ikke eksisterende".

Denne pilotundersøgelse er den første i Danmark, der på grundlag af fokusgruppeinterview peger på, at duft- og kemikalieoverfølsomhed kan have en stor indvirkning på dagligdagen.

Der er publiceret en artikel fra undersøgelsen:
Skovbjerg S, Brorson S, Rasmussen A, Johansen JD, Elberling J. Impact of self-reported multiple chemical sensitivity on everyday life: A qualitative study. Scandinavian Journal of Public Health.2009:37(6):621-6.

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

KEMILEX-APP

Find dine produkter og læs om indholdsstofferne

Download til din iPhone

Download til din Android-telefon

Webindholdsvisning Webindholdsvisning