Navigation Navigation

Brødkrumme Brødkrumme

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Spørgsmål og svar

Her finder du svar på typiske spørgsmål om duft- og kemikalieoverfølsomhed. Du finder også links til mere information på hjemmesiden.

Hvad er duft- og kemikalieoverfølsomhed?

Nogle personer oplever at blive syge på grund af indånding af selv små mængder dufte og kemiske stoffer. Det kan eksempelvis være fra friske tryksager, andres brug af parfumerede produkter, almindelig rengøring samt udstødningsgas.
Tilstanden kaldes på dansk duft- og kemikalieoverfølsomhed, men er også kendt under den engelske betegnelse Multiple Chemical Sensitivity (MCS). Det er endnu uafklaret, hvorfor nogle mennesker oplever symptomer i forbindelse med dufte og andre luftbårne kemikalier, og hvordan tilstanden kan diagnosticeres, effektivt behandles og forebygges.

Læs mere om hvad MCS er.

 

Hvordan får man stillet diagnosen?

Duft- og kemikalieoverfølsomhed kan klassificeres som "symptomer relateret til dufte og kemiske stoffer" i Sundhedsvæsnets Klassifikations System (SKS).

Læs mere på om diagnose.

 

Hvorfor får man duft- og kemikalieoverfølsomhed?

Der er ikke nogen entydig konklusion på, hvad årsagen er til at nogle mennesker udvikler duft- og kemikalieoverfølsomhed.
Forskellige forhold - eksempelvis udsættelse for kemiske stoffer eller infektioner, stress og traumer - er sat i forbindelse med udvikling af sygdommen, men for mange med svær duft- og kemikalieoverfølsomhed har symptomerne udviklet sig gradvist, og det er ikke muligt at pege på en særlig udsættelse som årsag.
 
Læs mere om årsag.

 

Er duft- og kemikalieoverfølsomhed en allergi?

Nej, selvom symptomerne på allergi og duft- og kemikalieoverfølsomhed kan ligne hinanden, er det to forskellige lidelser:

Ved allergi reagerer kroppens immunforsvar, når man udsættes for stoffer, man ikke kan tåle. Det kan enten være ved at danne antistoffer mod proteinstoffer fx fra pollen, dyr eller husstøvmider, eller ved at de hvide blodlegemer reagerer, når huden kommer i kontakt med kemiske stoffer, fx nikkel, duftstoffer eller konserveringsmidler. Allergi har typisk betydning for astma, høfeber og eksem og kan afsløres ved hjælp af en blodprøve eller en test på huden.

Ved duft- og kemikalieoverfølsomhed er der ikke påvist antistoffer eller andre reaktioner fra immunsystemet over for de kemiske stoffer, som personen reagerer på. Det betyder, at man ikke kan teste for duft- og kemikalieoverfølsomhed, som man fx kan teste for allergi ved en blodprøve eller en test på huden.

Men man kan være allergisk over for parfume på huden.

 

Er duft- og kemikalieoverfølsomhed en forgiftning?

Nej, selvom nogle duft- og kemikalieoverfølsomme oplever deres tilstand som en form for forgiftning, kan duft- og kemikalieoverfølsomhed imidlertid ikke umiddelbart forklares ved en toksikologisk mekanisme.

Toksikologiske mekanismer (forgiftninger) forudsætter et såkaldt eksponeringsrespons (dvs. stigende effekt og risiko med stigende eksponering), men der er ikke holdepunkter for, at duft- og kemikalieoverfølsomhed er hyppigere blandt personer, der er udsat for høje kemiske niveauer, fx i deres job.

 

Kan børn være duft- og kemikalieoverfølsomme?

Det forekommer, men er ikke beskrevet i samme omfang som hos voksne. Der er i den videnskabelige litteratur beskrevet to tilfælde (case-beskrivelser) af duft- og kemikalieoverfølsomhed hos børn i alderen 4 og 5 år.

Blandt de lidt ældre, teenagerne, har en svensk forskergruppe lavet en større spørgeskemaundersøgelse af "chemical sensitivity". "Chemical sensitivity" er bredere defineret end i undersøgelser af forekomsten af duft- og kemikalieoverfølsomhed i Danmark.

I den svenske undersøgelse rapporterer 15,6 % af 326 unge mellem 13 og 19 år, at de føler sig generede af stærke dufte som eksempelvis parfume, rengøringsmidler og blomsterdufte. Det er betydeligt lavere end forekomsten blandt voksne svenskere, som ligger på 33 %.

Det er svært at sammenligne med danske tal, fordi definitionen af duft- og kemikalieoverfølsomhed er bredere i den svenske undersøgelse end den, der er brugt i danske studier.

Er man som forælder urolig for om ens barn lider af duft- og kemikalieoverfølsomhed, er det vigtigt at være opmærksom på, at det er normalt ikke at bryde sig om kraftige lugte, og at det ikke nødvendigvis er et tegn på duft- og kemikalieoverfølsomhed, hvis ens barn fx får hovedpine af dufte.

 

Bliver duft- og kemikalieoverfølsomhed værre med årene?

Blandt patienter fortæller en del, at de oplever at reagere på flere stoffer med årene.  De beskriver også, at de, hvis de i en periode ikke udsættes for stoffer, der generer dem, igen kan de tåle en enkelt eller to udsættelse uden at føle, de bliver rigtig dårlige.
 
Der er dog kun lavet få undersøgelser, som beskriver udviklingen af duft og kemikalieoverfølsomhed (MCS), og derfor ved man ikke ret meget. Der er enkelte undersøgelser, som peger på, at tilstanden hos nogle har et kronisk forløb.

 

Er duft- og kemikalieoverfølsomhed kronisk?

Der er kun lavet få undersøgelser, som beskriver udviklingen af duft og kemikalieoverfølsomhed (MCS), og derfor ved man ikke ret meget. Nogle undersøgelser peger dog på, at tilstanden hos nogle har et kronisk forløb.

Læs mere om prognose

 

Er duft- og kemikalieoverfølsomhed arvelig?

Det er ikke afklaret om sygdommen er arvelig.

 

Er duft- og kemikalieoverfølsomhed en psykisk lidelse?

Flere undersøgelser har vist en sammenhæng mellem duft- og kemikalieoverfølsomhed og psykiske lidelser som depression og angst. Den sammenhæng er også vist i forhold til andre kroniske sygdomme fx kroniske smertetilstande. Hvad der er mekanismerne bag denne sammenhæng, er dog endnu ikke klarlagt, og det er ikke alle med duft - og kemikalieoverfølsomhed, som også har en psykisk lidelse.

 

Kan nogen stoffer udløse duft- og kemikalieoverfølsomhed?

Det er endnu uafklaret, hvorfor nogle mennesker oplever symptomer i forbindelse med dufte og andre luftbårne kemikalier. Men nogle duft- og kemikalieoverfølsomme rapporterer, at deres symptomer er startet, efter de har været udsat for pludselige høje doser kemiske stoffer efter udslip eller ulykker med opløsningsmidler eller pesticider.
Andre beskriver, at symptomerne er opstået, efter de har været udsat for længerevarende lave doser af kemiske stoffer fx i lokaler med afgasning af kemiske stoffer eller i bygninger med indeklimaproblemer, men det har endnu ikke været muligt at dokumentere en sammenhæng.

 

Skader de dufte og luftbårne kemikalier, som jeg reagerer på, min sundhed?

Videnskabelige undersøgelser har ikke kunnet påvise en direkte sammenhæng mellem symptomer og kemiske stoffer.
Det er dog samtidigt uklart, om de processer, som duftene og kemiske stoffer udløser hos duft- og kemikalieoverfølsomme, kan være skadelige hos den enkelte.

 

Hvordan behandler man duft- og kemikalieoverfølsomhed?

Der på nuværende tidspunkt ikke en behandling, der har en veldokumenteret effekt på symptomerne.

Hjælper terapi på duft- og kemikalieoverfølsomhed?
Kognitiv terapi har ikke en dokumenteret effekt på de symptomer, som duft- og kemikalieoverfølsomme oplever.
Nogle duft- og kemikalieoverfølsomme oplever imidlertid, at psykologsamtaler og andre terapiformer fx mindfulness-øvelser giver dem nogle redskaber til at håndtere dagligdagens problemer og livet med duft- og kemikalieoverfølsomhed.

Læs mere om behandling

 

Virker alternativ behandling på duft- og kemikalieoverfølsomhed?

På nuværende tidspunkt findes der ikke en behandling, der har en veldokumenteret effekt på symptomer på duft- og kemikalieoverfølsomhed.

Det nu nedlagte Videncentret har den erfaring, at akupunktur afhjælper symptomerne hos nogle, mens andre ikke oplever en effekt. Nogle beskriver, at det har hjulpet dem at tage ekstra vitaminer og mineraler, mens andre ikke kan mærke forskel.

 

Hjælper det at bruge maske?

Mange patienter beskriver, at det hjælper at bruge en kulfiltermaske i situationer med generende eksponeringer fx rengøring, indkøb, lægebesøg osv. Nogle patienter fortæller også, at de oplever gavn af luftrensere i hjemmet.
Der findes dog endnu ingen undersøgelser af, hvorvidt filtreret luft kan forbygge eller dæmpe symptomerne.

 

Hvorfor kan nogle duft- og kemikalieoverfølsomme ryge?

Nogle duft- og kemikalieoverfølsomme beskriver, at de føler, at rygning dæmper deres symptomer på andre dufte. Hvorfor, det er sådan, vides ikke, men visse forskningsstudier har antydet, at det kan skyldes, at cigaretrøgen "overdøver" påvirkningerne fra anden luftbåren kemi og dufte ligesom fx indtag af chili kan gøre. Man ved fx at rygere er mindre følsomme for det hostefremkaldende stof capsaisin end ikke-rygere.
 
Kilde: Dicpinigaitis PV et al. Effect of smoking cessation on cough reflex sensitivity, Eur Respir J. 2006, Oct;28(4):786-90.
 
En undersøgelse foretaget af det nu nedlagte videncenter blandt 100 duft- og kemikalieoverfølsomme viser, at omkring syv procent af dem ryger..

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

KEMILEX-APP

Find dine produkter og læs om indholdsstofferne

Download til din iPhone

Download til din Android-telefon

Webindholdsvisning Webindholdsvisning