Webindholdsvisning Webindholdsvisning

Udvikling af forskningsmetoder

Manglen på en veldefineret definition af, hvad duft- og kemikalieoverfølsomhed er, vanskeliggør forskningen i emnet og betyder, at det er svært at sammenligne resultater fra forskellige studier. Videncentret arbejdede derfor på at forbedre forskningsmetoderne.

QEESI – et nyt værktøj (2010-2011)

Videncentret igangsatte i 2010 en undersøgelse, der havde til formål at evaluere et amerikansk udviklet spørgeskema til beskrivelse af duft – og kemikalieoverfølsomhed: "The Quick Environmental Exposure and Sensitivity Inventory" eller QEESI. QEESI er udviklet til at måle forskellige aspekter af duft- og kemikalieoverfølsomhed og er oversat til svensk, spansk og japansk.
 
Undersøgelsen er ikke en undersøgelse af duft- og kemikalieoverfølsomhed, men af spørgeskemaet for at sikre, at det virker i en dansk sammenhæng.

En videnskabelig evaluering af en dansk oversættelse af QEESI giver bl.a. mulighed for bedre at kunne sammenligne forskning inden for duft- og kemikalieoverfølsomhed internationalt.
 
Resultaterne er publiceret i Journal of Environmental and Public Health.
Skovbjerg S, Berg ND, Elberling J, Christensen KB. Evaluation of the Quick Environmental Exposure and Sensitivity Inventory in a Danish Population. Journal of Environmental and Public Health. 2012. doi:10.1155/2012/304314

Webindholdsvisning Webindholdsvisning

KEMILEX-APP

Find dine produkter og læs om indholdsstofferne

Download til din iPhone

Download til din Android-telefon

Webindholdsvisning Webindholdsvisning